SİSMOLOJİ ve DEPREM

bilimi demektir. Günümüzde sismoloji çok farklı alanlarda faaliyetler göstermektedir. Bu faaliyetlerin amacı;

 

1-    Deprem dalgalarını kaydetmek,

2-    Bu kayıtları kullanarak dalgaların yerküre içerisinde ne şekilde yayıldıklarını ortaya çıkarmak,

3-    Deprem dalgaları kullanarak yerküre yapısını ortaya çıkarmak,

4-    Depremin büyüklüğü ile ilgili gerekli parametreleri belirlemek,

5-    Deprem kaynağının mekanizmasını ortaya çıkarmak,

6-    Depremin önceden kestirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak,

Deprem zararlarını en aza indirgemektir

 

Yerküre içindeki bir kaynaktan ani olarak çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü sarsma olayına deprem denir. Başka bir deyişle, yer altındaki bir noktadan çıkan enerjinin sismik dalgalar şeklinde yayılması ve bu dalgaların geçtikleri ortamları sarsması olayına deprem adı verilir.

 

Yeraltındaki bir noktadan çıkan enerjinin küresel şekilde yayıldığı gösterilmektedir. Deprem oluştuğu yere odak adı verilir. yerin içinde depremin enerjisinin ortaya çıktığı noktadır. Bu noktaya odak noktası () veya de denir.

 

Gerçekte, enerjinin ortaya çıktığı yer bir nokta olmayıp bir alandır, fakat pratik uygulamalarda nokta olarak kabul edilmektedir. Odak noktasına en yakın olan yer üzerindeki noktadır. Burası aynı zamanda depremin en çok hasar yaptığı veya en kuvvetli olarak hissedildiği noktadır. Odak noktasının yeryüzündeki izdüşüm noktasına veya adı verilir.

 

Aslında bu, bir noktadan çok bir alandır. Depremin dış merkez alanı depremin şiddetine bağlı olarak çeşitli büyüklüklerde olabilir. Bazen büyük bir depremin odak noktasının boyutları yüzlerce kilometreyle de belirlenebilir. Bu nedenle Episantr Bölgesi ya da olarak tanımlama yapılması gerçeğe daha yakın bir tanımlama olacaktır.  Depremde enerjinin açığa çıktığı noktanın yeryüzünden en kısa uzaklığı, depremin odak derinliği olarak adlandırılır.

Bir önceki yazımız olan Levhaların birbirlerine sürtünerek hareket etmesi başlıklı makalemizde avrasya levhası, kuzey anadolu fayı ve levhalar hakkında bilgiler verilmektedir.

yorum Yap