Tarama Kategorisi

Mineraloji

Silikat Yapılarının Bağlanması

Çoğu silikat yapısı (tekli, çiftli zincir ve levha yapısı da dahil olmak üzere) nötr olmayan kimyasal bileşiklerdir. Tıpkı tetraedrler gibi nötralliklerinin sağlanması için, onları değişik karmaşık kristal şekillerinde bağlayacak metal…

Minerallerin Fiziksel Özellikleri

Mineraller inorganik süreçlerle oluşan katı maddelerdir. Her mineral düzenli atom dizilimlerine (kristal yapısı) ve belirli bir kimyasal bile ime sahiptir. Bu, minerale bir dizi özgün özellik kazandırır. Bir mineralin iç yapısı ve kimyasal…

Siderit ve Özellikleri

Kimyasal Bileşimi: FeCO3 Kristal Sistemi: Hegzagonal Kristal Biçimi: Çoğunlukla rombohedral kristalli; levhamsı, prizmatik, masif; orta-ince taneli; nadiren böbreğimsi, oolitik. Sertlik: 3.5 – 4 Özgül Ağırlık: 3.96 Dilinim: {10-11}…

Kovellin ve Özellikleri

Kimyasal Bileşimi: CuS Kristal Sistemi: Hegzagonal Kristal Biçimi: İnce, levhamsı, hegzagonal kristalleri nadir, genellikle masif ve yapraklanmalı Sertlik: 1.5 – 2.0, Özgül Ağırlık: 4. 681 – 4.76. Dilinim: {0001} mükemmel Renk…

Pirotin ve Özellikleri

Kimyasal Bileşimi: Fe1-xS Kristal Sistemi: 250 oC’den düşük sıcaklıklarda monoklinik, yüksek sıcaklıklarda tetragonal Kristal Biçimi: Levhamsı veya piramit şeklinde kristaller ve genellikle masif tanesel agregatlar halinde İkizlenme:…

Brokit ve Özellikleri

Kimyasal Bileşimi: TiO2 Kristal Sistemi: Ortorombik Kristal Biçimi: Kristalleri çoğunlukla levhamsı Sertlik: 5.5 – 6 Özgül Ağırlık: 4.14 Dilinim: {001} çok zayıf-belirsiz Renk ve Şeffaflık: Açık kahverengi-koyu  kahverengi,  …

Klorit ve Özelliği

Kimyasal Bileşimi: (Mg,Fe,Al,)6 (Si,Al)4O10 (OH)8 Kristal Sistemi: Monoklinik Kristal Biçimi: Kristalleri levhamsı, pseudo-hegzagonal, bazen prizmatik; masif, toprağımsı Sertlik: 2 – 3 Özgül Ağırlık: 2.6 – 3.3 Dilinim: {001}…