Tarama Kategorisi

Jeokimya

Plütonik (Evreler) Olaylar

Plütonik olayları değişik basınç ve sıcaklık şartları altında 4 evrede incelemek mümkündür. Bunlar; Likit mağmatik evre Pegmatitik evre Pnömatolitik evre Hidrotermal evre 1. Likit mağmatik evre (Likuasyon) Bazaltik bileşimli…

Radyoaktif Yaşlandırma İlkeleri

Atom, çekirdek denen bir merkezi bölgeye sahiptir. Bu bölge içinde proton (bunlar pozitif elektrikle yüklüdür) ve aynı yoğunlukta nötronlar (bunlar yüksüzdürler) bulunur. Çekirdeği, elektron adı verilen hafif partikül çevreler. Bunlar…

Gümüş (Ag) ve Özellikleri

Saf olarak bulunduğu gibi %10 Au ihtiva ettiği de görülür. Gümüş kübik sistemdedir. Düzgün kristallerine az rastlanır. Düzgün olmayan levha ve yaprakçıklar halinde görülür. Yosun, saç ve tel şeklinde oluşu karakteristiktir. Rengi taze…

Elementlerin Ortak Özellikleri

Elementlerin kristal halindeki atomik yapıları oldukça basittir. Bunlarda en çok rastlanan atomik dizilim şunlardır: 1-) Kübik yoğun dizilim 2-) Hegzagonal yoğun dizilim 3-) İç merkezli (hacmi merkezileşmiş) kübik dizilim Bu üç dizilimden…

Atom ve Yapısı

Atom: Maddenin en basit ve küçük birimi olup, merkezindeki bir çekirdek etrafında hareket eden elektronlardan oluşur. Çekirdekte artı yüklü protonlar ve buna ilaveten elektrik yükü olmayan nötronlar bulunur. Bir atomda proton sayısı kadar…

Diyadohi ve Pseudomorfizm

Diyadohi (Substitüsyon): Bir kristal kafesinde karşılıklı olarak birbirlerinin yerine geçilebilen yapıtaşlarına diyadoh bu olaya ise diyadohi denir. Diyadohi için gerekli şartlar birbirlerinin yerini alacak elementlerin atom veya iyonik…