Tarama Etiketi

ankara yerel jeolojisi

Ankara’nın Jeolojisi

Ankara kenti ve yakın çevresinde gözlenen başlıca formasyonlar; Dikmen Formasyonu, Volkanik Seri, Akhöyük Formasyonu, Ankara Kili ve Alüvyondur. Proje güzergahında ise Ankara kili ve Alüvyon yer alır. Bölgede temel kaya birimi…