Çankırı Havzası Jeolojisi

Türkiye’nin en büyük Tersiyer çökel havzalarından biri olan Çankırı Havzası batıda K-G gidişli Elmadağ-Eldivan Dağı, kuzeyde D-B gidişli Ilgaz Dağı, doğuda ise yine K-G gidişli Köse Dağı gibi topoğrafik yükselimlerle sınırlanmaktadır.…

Kaya Oyma Yapılar

Kayadan oyma mekânlar bir kaya kütlesinin çeşitli amaçlara hizmet edecek bir boşluk yaratmak için oyularak şekillendirilmesiyle meydana getirilmektedir. İnsan gücü ile açılmış yeraltı boşlukları kaya oyma yapı sınıfına girerken, doğal…

Sondaj Akışkanın Görevleri

Tabanın Temizlenmesi Sondaj sırasında kesilen veya koparılan kırıntılar tabandan uzaklaştırılması gerekir. Kırıntılar tabandan ne kadar hızlı uzaklaştırılırsa sondajın ilerlemesi o kadar hızlı olur (Ersoy ve Yünsel, 2007; Al-Zubaidi,…

Su Bazlı Sondaj Akışkanları

Su bazlı sondaj akışkanları iç fazı ve dış fazları genellikle tatlı su veya tuzlu sudan oluşan akışkanlardır. Ucuz, kolay temine edilebilir oluşu ve çoğu sondaj problemlerinin üstesinden gelebiliyor oluşundan kaynaklı su bazlı akışkanlar en…

Çakma kuyu

0,5-1m uzunluğunda, 5-10cm çapında, temel çukuru çevresine yerleştirilerek yer altı su düzeyini düşürmeye yarayan ucunda konik bir çelik uç bulunan delikli bir borudur. İçinden verilen, ucundan çıkan su jeti ve bir miktarda çakma ile zemine…

Kuyularda Kademeli Pompaj

Kuyularda debinin sabit tutulmayıp her pompalamada değiştirilmesi olayına kademeli pompaj denir. Kademe sayısı 3 veya 4 olabilir. Debilerin değişimi akifer formasyonunun dane boyu ve geçirimlilik özelliği göz önüne alınarak yapılır. İnce…

Buluculuk Hakkı Nedir?

Buluculuk Hakkı Nedir? Ruhsat sahibi, arrama ve/veya işletme ruhsatı süresine hazırlanan teknik raporlar ile görünür rezerv olarak bildirdiği madenlerin bulucusu sayılır. Bu hakkı talep eden ruhsat sahibine buluculuk belgesi verilir. Bir…

Kristal İkizleri

Aynı mineralin iki veya daha çok sayıdaki kristal bireyi belli yasalara (ikiz yasası) uyarak yapışık olarak büyürse bunlara kristal ikizi denir. İkizlerde yapışık büyüyen birey sayısı iki olursa bunlara basit ikiz, ikiden fazla olursa üçüz,…