Carnivorların Anatomisi

Carnivora takımından bir canlı, yaşamı boyunca koşma, tırmanma, sıçrama, sürünme, yakalama, parçalama, kazma ve yüzme hareketlerini yapabilir. İskelet üyeleri, omurgası, kas yapısı oldukça güçlü ve hareketlidir. Denge ve tırmanma için…

Muratdağı Melanjı

Muratdağı Melanjı Tanım ve Yayılım Allokton ofiyolitik karmaşıktan ve ultramafik kütlelerden meydana gelen birim Bingöl (1977) tarafından adlandırılmıştır. Ultramafik kütleler ve diğer kaya türleri birbirlerinden ayrılmamış, Muratdağı…