Carnivora Dişleri

Carnivorların çeneleri otçulların aksine, daha yuvarlak bir condyle sahiptir ve çene hareketini birkaç farklı kasla sağlamasına karşın, en önemlisi temporal kastır. Bu kasın en güçlü olduğu türler köpek ve sırtlan gibi kemik kırmak için…

Diopsit ve Kullanıldığı Sistemler

Diopsit, CaO-MgO-SiO2 üçlü sisteminde kristalleşen bir fazdır. Diopsit kristalinin kimyasal ve kristal özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. Diopsit piroksen grubuna aittir. Piroksenler basit SiO4 tetraederiyle bağlanmış SiO3 zincirlerinden…