Andezit ve Özellikleri

Andezit, tersiyer ve kuvaterner dönemlerdeki volkanik

hareketlerebağlı olarak oluşmuş kor kayaçlardır.

Andezitleri de daha çok montmorillonit alterasyonu gösteren bazik ve nötr andezitler ve daha çok kaolinit alterasyonu gösteren beyaz asit andezitler olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür.

Andezit‘ler grubun yüzey kayaçlandır. Kimyasal bileşimleri dioritlere benzer. Genellikle porfirik veya vitrofirik dokuda bulunurlar, içlerindeki andezîn ve hornblend mineralleri fenokristal şeklindedir. Gri, yeşil, kırmızı, siyah gibi çeşitli renkleri vardır.

andezit magmatik kayaç

 

Ankara’nın Gölbaşı bölgesinde bolca bulunduğu için Türkiye’de olarak da bilinmektedir.

yorum Yap