img
Tanım: Mineralin kırılma indisinin içerisinde bulunduğu ortamın kırılma indisi ile olan göreceli ilişkisi. ► Bir mineralin kırılma indisinin içinde bulunduğu ortamla aynı olması durumunda, bu kristalin ortamla olan sınırlarını görmek mümkün değildir. ► Ortam ile mineral arasındaki kırılma indisi değeri farkı büyüdükçe sınır netleşmekte ve koyulaşmaktadır. ► Farkın çok büyük olduğu durumlarda tane şişkin pürüzlü […]
Işığı geçiren ortamlar iki gruba ayrılır. 1- İzotrop (Tekkırıcı) Cisimler: Işık her yönde aynı hızda yayılır, yani ışık hızı yöne göre değişmez. Bütün gazlar ve adi sıvılar, cam halindeki katılar ve kübik sistemdeki kristaller izotroptur. 2- Anizotrop (Çiftkırıcı) Cisimler: Işık hızı yöne göre değişir. Kübik sistem dışındaki tüm kristaller bu gruba girer Ancak yönlü basınca […]
Işık özel bir enerji şeklidir. İki teori vardır: 1. Elektromanyetik teori: Işık devamlı elektromanyetik dalgalardan ibarettir. 2. Parçacık (Kuantum) teorisi: Işık enerjisi foton veya kuant denilen partiküllerden oluşmaktadır. Minerallerin optik özelliklerinin açıklanmasında elektromanyetik teori yeterlidir.
1 19 20 21 26
It is main inner container footer text