Magmanın sıcaklığı, basıncı, viskozitesi ve yoğunluğu gibi fiziksel özelliklerini, kimyasal bilişimi belirler. Magmaların fiziksel özellikleri bazik (yani silisçe fakir ve manto peridotitinin ergimesi sonucu oluşmuş) ve asidik (yani silisçe zengin…

Bol miktarda sulu mineral içeren kıtasal kabuk kayaçlarının ergime sıcaklıkları manto kayaçları kadar yüksek olmamasına rağmen kıtasal kabuk jeotermal gradyanı bu kayaçları ergitecek kadar yüksek değildir. Brincil magmaların oluştuğu yerden…

Magmatik kayaçlar, içerisinde çözünmüş olarak gazlar ve az miktarda katı madde (kristal) içeren ergimiş (sıvı faz) akkor halindeki silikatın, yani magmanın, katılaşması ve kristallenmesi sonucu oluşurlar. Bu tanımlamaya konu olan…

Tüm bu verilerin bir araya getirilmesiyle yeryuvarının, fiziksel ve kimyasal (dolayısıyla mineralojik) yapısı birbirinden farklı katmanlardan oluştuğu ortaya çıkarılmıştır. Bu katmanlar en kaba şekilde içten dışarı doğru, çekirdek manto ve…

Yaş: Kambriyen – Permiyen # Tümüyle denizel, bentik organizmalardır # Bilinen en yaşlı ve nesli tükenmiş eklembacaklılardır # 1500 ün üzerinde cins ve birkaç bin tür tanımlanmıştır # Kambriyen ve…

Farklı ancak birbirine yakın optik engebesi olan minerallerin sınırlarındaki tam yansıma olayına dayanır. Minerallerden hangisinin daha yüksek optik engebesi olduğunu anlamak için bu metod uygulanır. ·          Orta büyütmeli objektif devreye…

Tanım: Mineralin kırılma indisinin içerisinde bulunduğu ortamın kırılma indisi ile olan göreceli ilişkisi. ► Bir mineralin kırılma indisinin içinde bulunduğu ortamla aynı olması durumunda, bu kristalin ortamla olan sınırlarını görmek…

Farklı büyütmelere sahip, göze gelen tarafta bulunan yakınsak bir mercekten ibarettir. Objektifin meydana getirdiği gerçek görüntüyü büyüterek zahiri bir görüntü verir.

1 19 20 21 27
It is main inner container footer text