img
Düşey kesitte gözlenen bir toprağın, her biri diğerinden doku, yapı, bileşim ve renk açısından farklılık gösteren ayrı katmanlar yada toprak düzeyi vardır. Düzeyler yukarıdan aşağıya O, A, B ve C adını alırken düzeyler arasındaki sınırlar keskin olmaktan çok geçişlidir. Toprağı oluşturan süreçler yüzeyde başlayıp aşağıya doğru işlerken üstteki toprak katmanı, ana malzemeden ve alttaki katmanlardan […]
img
Her ikisi de gözlenebilen volkanizma ve volkanik kayaçların oluşumunun tersine plütonik etkinliği yalnızca dolaylı olarak inceleyebiliriz. Magma, kabuğun içinde soğuyup kristalleştiğinde plüton adıyla bilinen sokulumlu magmatik kütleler oluşur. Bu yüzden plütonlar sadece aşınmayla yüzeye çıktıklarında gözlenebilir. Bunun ötesinde jeologlar küçük laboratuvar deneyleri dışında plütonların oluşum koşullarını tekrarlayamaz. Bu nedenle jeologlar plütonların oluştuğu mekanizmaları açıklarken çok […]
img

Mineral Kristalleri

By
|
In Mineraloji
|
On 1 Mart 2018
Mineraller, kendini oluşturan atomlarının, halit minerallerindeki gibi düzenli, üç boyutlu bir çatıda dizildiği kristalin katılardır. Boşluktaki gibi ideal koşullar altında mineral kristalleri gelişerek düzlemsel koşullar altında mineral kristalleri gelişerek düzlemsel yüzeyler (kristal yüzleri), keskin köşelere ve düz kenerlara sahip mükemmel kristaller oluşturur. Bir başka deyişle düzgün geometrik şekilli iyi oluşmuş bir mineral kristali, düzenli bir […]
img
Bu kayaçlar, anortoklas ve ortoklas içermezler fakat plajiyoklas içerirler. Ortoklas içermediklerini belitmek için “anortozit” ve sadece plajiyoklas içerdikleri için “plajiyoklasit” olarak isimlendirilirler.   Anortozit Dokusu: Genellikle iri taneli, panksenomorf veya yarıözşekilli bir doku gösterirler. Bununla beraber içlerinde birçoğu protoklastik veya ortoklastik doku denilen bir özelliğe sahiptirler. Bunda kırılmış veya deforme olmuş kristaller daha sonra neoformasyon minerali […]
It is main inner container footer text