Kategori: Sedimenter Kayaçlar

img
Tümüyle olgun bir toprağın oluşması yüzlerce ya da binlerce yıl alırken, oluşumun hızını aşan her toprak kayına tehlike olarak bakılır. Benzer biçimde toprak verimliliğinde olan bir azalma, özellikle toprakların yalnızca alt sınırlara yakın olduğu dünyanın kimi bölgelerinde endişe kaynağıdır.   Fiziksel ya kimyasal olgunlardan kaynaklanan aşınmayla toprak kaybı ya da toprak verimliliğinde olan bir azalmaya […]
img
Blok çakıl ve kum boyu kırıntı kapsayan çamurtaşından oluşur. Bileşenlerinin oranı bir moloz akmasından diğerine çok değişir. Bir akma m’lerce kalınlığa sahip olabilir. Boylanmaları çok kötüdür. Derin denizlere ait moloz akmaları kuzey apeninlerdeki Kretase –Tersiyer yaşlı filiş içinde bol bulunur. Bunlara olistostrom adı verilmiştir. Ayrıca çakıllı çamurtaşı ve wild flysch (vahşi filiş) olarak adlandırılan çökellerde […]
img
Flaser tabakalanma: çapraz tabaka setleri arasında ince çamur düzeylerinin bulunması ile tipiktir. Çamur başlıca ripıl teknelerinde birikir. Flaser tabakalanma dalgalanan hidrolik koşulları yansıtır. Böyle bir tabakalanma sürünmeyle taşınmanın (traction) etkin olduğu bir çapraz lamina seti oluşum evresi ve bunu izleyen çamur çökeliminin olduğu sakinlik evresinin varlığını anlatır. Bir sonraki akıntı evresi çamurları büyük ölçüde aşındırır, […]
Çoğu kireçtaşı biyolojik süreçlerin ürünü ise de bu genellikle pek belirgin değildir, çünkü kavkı ve iskeletler kayacın taşlaşması sırasında çok önemli değişikliklere uğrarlar. Buna karşın, kolayca ayırt edilebilecek kireçtaşlarından biri kokina‘dır. Bu, kötü çimentolanmı kavkı ve kavkı kırıklarından oluşur. Daha az belirgin ama benzer bir örnek tebeşirdir. Bu yumuşak, gözenekli, tamamen mikroskobik denizel organizmalardan ibaret bir […]
It is main inner container footer text