Kategori: Maden Hukuku

Ruhsat sahibi, arrama ve/veya işletme ruhsatı süresine hazırlanan teknik raporlar ile görünür rezerv olarak bildirdiği madenlerin bulucusu sayılır. Bu hakkı talep eden ruhsat sahibine buluculuk belgesi verilir. Bir başkası tarafından işletildiğinde, maden için tahakkuk eden buluculuk hakkı her yıl haziran ayı sonuna kadar, üretim yapan kişiler tarafından hak sahibine ödenir. Buluculuk hakkı, yıllık ocak başı […]
Herhangi bir madencilik faaliyetinde her türlü yazıyı bilgiyi verdikleri yetkili makamlara, yani maden işletme genel müdürlüğüne (MİGEM) verilen bilgilere beyan denir. Teknik elemanlar sadece ihtisas sahibi oldukları konularda beyanda bulunabilirler ve beyanları ile sorumludurlar. Ruhsat sahipleri ise teknik konular dışındaki tüm beyanlardan sorumludurlar. Yani teknik işlerden mühendis, mali işlerden ruhsat sahibi sorumludur. Beyanlardaki hata ve […]
It is main inner container footer text