Kategori: Maden Hukuku

Ruhsat sahibi, arrama ve/veya işletme ruhsatı süresine hazırlanan teknik raporlar ile görünür rezerv olarak bildirdiği madenlerin bulucusu sayılır. Bu hakkı talep eden ruhsat sahibine buluculuk belgesi verilir. Bir başkası tarafından…

Devlet memurlarına ve diğer kamu görevlilerine 18 yaşını doldurmamış olanlara Akli dengesi yerinde olmayanlara Yüz kızartıcı suç işleyenlere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara maden ruhsatı verilemez.

Herhangi bir madencilik faaliyetinde her türlü yazıyı bilgiyi verdikleri yetkili makamlara, yani maden işletme genel müdürlüğüne (MİGEM) verilen bilgilere beyan denir. Teknik elemanlar sadece ihtisas sahibi oldukları konularda beyanda bulunabilirler…

It is main inner container footer text