Kategori: Jeokimya

img
Düşey kesitte gözlenen bir toprağın, her biri diğerinden doku, yapı, bileşim ve renk açısından farklılık gösteren ayrı katmanlar yada toprak düzeyi vardır. Düzeyler yukarıdan aşağıya O, A, B ve C adını alırken düzeyler arasındaki sınırlar keskin olmaktan çok geçişlidir. Toprağı oluşturan süreçler yüzeyde başlayıp aşağıya doğru işlerken üstteki toprak katmanı, ana malzemeden ve alttaki katmanlardan […]
img
Elementlerin jeokimyasal davranışlarını doğrudan etkileyen unsurlar olarak; atom ve iyon özelliklerinden iyon yarıçapı; elektriksel yük (valans), polarizasyon, iyonlaşma potansiyeli, elektronegativite, bağ yapıları ve izotoplar sayılabilir.   Elementlerin jeokimyasal davranışlarını etkileyen diğer unsurlar ise; yerkürenin enerji işlemleri, kimyasal enerji ile birlikte ergime, buharlaşma, çözünme ve sızma ile bağımlıdır. Bunların yanı sıra mekanik, termik ve elektriksel kütle […]
img
Genel olarak %10 – 15 Ag içerir ve Ag içeriğinin artmasıyla beyazlaşır. %20’den fazla Ag içeren altın elektrum olarak bilinir. %20’ye kadar bakır içeren altın avrikuprit, %5 – 11 paladyum ve %4 kadar gümüş içeren altın porpetiz adın alır. Altın, düzgün küp sisteminde kristalleşir. Kristallerine ender rastlanır. Rengi ve çizgi rengi sarıdır. 1063 ºC’da ergir. […]

Faz Diyagramı

By
|
On 27 Kasım 2016

Bir veya daha fazla sayıdaki madde ele alındığında maddenin gaz, sıvı veya katı özelliklerinden birini taşıdığı görülür. Katı (kristal) madde ise bir veya daha fazla değişik mineal

img

Atom ve Yapısı

By
|
In Jeokimya
|
On 27 Kasım 2016
Atom: Maddenin en basit ve küçük birimi olup, merkezindeki bir çekirdek etrafında hareket eden elektronlardan oluşur. Çekirdekte artı yüklü protonlar ve buna ilaveten elektrik yükü olmayan nötronlar bulunur. Bir atomda proton sayısı kadar elektron vardır ve bu sonuncuların elektrik yükü eksidir. Böylece atomda artı ve eksi yükler birbirlerini telafi ettiklerinden atom elektrik bakımından nötür durumdadır. […]
It is main inner container footer text