Kategori: Jeoistatistik

İncelenen her iki toprak derinliğinde de kil bünyeli tekstüre sahip olan araştırma alanı topraklarının kimyasal özelliklerine ait tanımlayıcı istatistikler Çizelge 1’de sunulmuştur. Çalışma alanı içerisinde her iki toprak derinliğinde de…

Bir bakır (Cu) damarı boyunca yapılan sondajlarda her 5 metrede alınmış Cu değerlerinin derinliğe göre regresyonunu hesaplayınız. (14,22)-(16,43)-(18,92)-(24,64)-(37,43)-(39,06)-(42,22)-(44,76)-(55,55)-(60,93) (65,45)-(69,38)-(50,75)-(84,84)-(36,75)-(64,86)-(99,21)-(24,36)-(85,68)-(75,66) (45,86)-(85,00)-(27,00)-(36,00)-(44,10)-(73,37)-(94,22)-(80,00)-(65,40)-(66,00) (72,90)-(48,67)-(81,20)-(88,00)-(96,00)-(11,50)-(27,42)-(32,86)-(61,00)-(45,67) (19,80)-(76,44)-(89,55)-(53,53)-(55,53)-(47,80)-(22,00)-(19,00)-(14,00)-(11,60) H0= İki değişken arasındaki regresyon eşitliği anlamsızdır. H1=…

It is main inner container footer text