Kategori: Hidrojeoloji

Yeryüzünden itibaren akifere sızan sular akiferin tabanından itibaren gözenekleri doldurarak yükselir. Akiferin yeryüzüne yakın yerlerdeki gözenekleri ise kısmen su kısmen de hava ve su buharı ile doludur. Böylece bir akiferde yeryüzünden itibaren doymamış bölge ile bunun altında doymuş bölge meydana gelir. Doymamış bölgeye “havalandırma bölgesi“, “vadoz su bölgesi” de denir. Bu bölgenin üst kısmında bitki […]
Gözenekli ortamlardaki yeraltı suyu mekanik, termik ve kimyasal enerji gibi değişik enerji türlerine sahiptir. Doğada gözenekli ortamda bu enerjinin toplam değeri her noktada aynı değildir. Bu farklılık nedeniyle su iki nokta arasındaki enerji farkı yok oluncaya kadar hareket eder. Yeraltı suyunun sahip olduğu enerjiler içinde en büyük değeri mekanik enerji oluşturur. Sıcak su kaynaklarının dışında […]
Serbest akiferler için su tablası haritaları ve basınçlı akiferler için ise potansiyometrik yüzey haritaları hidrojeolojik yorumlamada kullanılan temel araçlardır. Bu haritalar 3 boyutlu yüzeylerin 2 boyutta sunumlarıdır. Bu haritalar eş yükseklik(kot) çizgili kontur haritaları gibi gösterilebilir. Su tablası ve potansiyometrik yüzey haritaların çiziminde kuyularda ölçülen su seviyesi kotları veri olarak kullanılmaktadır. Fakat bu amaç için […]
Dünyadaki tatlı su rezervleri açısından bakacak olursak, yeraltı suları dünyamızdaki tatlı su kaynaklarının dörtte üçünü oluşturmaktadır. Tatlı sular rezervlerini kullanılabilirlik açısından düşündüğümüzde (Buzullar hariç), yeraltı suları hemen hemen tatlı su kaynaklarının tamamına yakın bir kısmını oluşturmaktadır: Yeraltı suları %95 Göller, nehirler %3,5 Toprağın nemi %1,5 Su kaynaklarını genel anlamda 4 ana grupta toplanabilir: 1. Yüzey […]
It is main inner container footer text