Kategori: Genel Jeoloji

img
Bazı volkanlar şimdiye kadar üzerinde durulan tiplerden daha çok özellikler göstermesine karşın birçoğu kalkan volkan, sinder konisi ya da karma volkanlar olarak sınıflandırılabilir. Buna rağmen bir volkan türü daha ilgimizi çeker. Volkanik ana kayaçlarda Volkanik domlar ve tıkaç domlar olarak da bilinen lav domları ağdalı felsik magma, bazen de ortaç magma yüzeye doğru sıkıştırıldığında oluşan dik […]
img
Volkanik domun yamaçlarında şiddetli bir patlamayla önce yarıklar açılmakta ve sonra çok sıcak kırıntılardan oluşan büyük bir bulut buralardan çıkmaktadır. Bu çıkan bulutun, yeri yalarcasına kasırga hızıyla ilerlediği görülür. Bulutta ki kızgın parçalar birbirine o kadar yakındırlar ki, ağırlık yoluyla bir derecelenme meydana gelmez. Dolayısıyla blok, lapilli ve küller düzensiz bir şekilde bulunurlar. Ayrıca, yüksek […]
Bir biyostratigrafi birimi, fosil kapsamıyla tanımlanan bir kaya topluluğudur. Birimin tanımlanmasında genellikle aşağıdaki özelliklerden bazıları kullanılır: fosil topluluğu, bir fosil taksonun (tür,cins,aile vb.) veya taksonlarının ilk göründükleri seviye ile son göründükleri seviye arasındaki yayımları. Biyostratigrafi biriminin sınırları, litostratigrafi ve kronostratigrafi birimlerinin sınırlarıyla çakışabilir ve kesişebilir. Biyozon Biyostratigrafi tanımlamasında kullanılan temel birimdir; bir veya birkaç fosil […]
Kimyasal ayrışma süreçleri tanelerin yüzeylerinde etkili olduğundan kayaçlar ya da mineraller dıştan içeriye doğru bozunurlar. Gerçekte yüzeyinde ve yüzeyi yakınında ayrışmış bir malzeme kabuğu bulunan kayaçların iç kısımları tümüyle bozunmaz. Kimyasal ayrışmanın ilerleme hızı birkaç etmene bağlı olarak değişir. Bunlardan biri, akışkanların boyunca sızarak bu yüzeylerde daha şiddetli kimyasal ayrışmaya yol açtığı çatlakların olup olmamasıdır. […]
1 2 6
It is main inner container footer text